Zdrowe warunki pracy

Czyszczenie suchym lodem nie wymaga stosowania chemii, jest nieprzewodzące, nietoksyczne i niepalne.

Nieograniczone możliwości

Czyszczenie suchym lodem nie wymaga stosowania chemii, jest nieprzewodzące, nietoksyczne i niepalne. Podczas procesu czyszczenia osiągamy bardzo wysoki standard bezpieczeństwa bez tworzenia rys oraz pęknięć na czyszczonej powierzchni. Bardzo ważnym aspektem jest redukcja czasu przestoju maszyn, w większości przypadków maszyny i urządzenia można czyścić bez demontażu. Pracę można wznowić natychmiast po zakończeniu czyszczenia – czas przestoju technologicznego skracany jest więc do minimum.
Czyszczenie suchym lodem jest preferowaną metodą stosowaną przez większość firm na świecie. Dzięki swojej unikalności i bezinwazyjności czyszczenie suchym lodem można stosować praktycznie w każdej branży: automotive, odlewnictwo, formy wtryskowe, konserwacja zabytków, mikroelektronika, chłodnictwo i wentylacja, przemysł spożywczy, przemysł gumowy i chemiczny. Energetyka i elektryka, przemysł PET i tworzywa sztuczna, poligrafia, lotnictwo etc.

Dowiedz się więcej…

tel: 531 412 459