Zdrowe warunki pracy

Czyszczenie suchym lodem nie wymaga stosowania chemii, jest nieprzewodzące, nietoksyczne i niepalne.

Gwarancja bezpieczeństwa

Czyszczenie suchym lodem nie wymaga stosowania chemii, jest nieprzewodzące, nietoksyczne i niepalne. Podczas procesu czyszczenia osiągamy bardzo wysoki standard bezpieczeństwa bez tworzenia rys oraz pęknięć na czyszczonej powierzchni. Bardzo ważnym aspektem jest redukcja czasu przestoju maszyn, w większości przypadków nie trzeba demontować maszyn czy studzić czyszczonych elementów lub urządzeń. Pracę można wznowić natychmiast po wyczyszczeniu urządzenia – czas przestoju technologicznego skracany jest więc do minimum.
Zasada działania suchego lodu opiera się na efekcie sublimacji (odparowania) i sile wydmuchu granulek suchego lodu. W momencie uderzenia z ogromną prędkością suchego lodu w zabrudzoną powierzchnię, energia kinetyczna zostaje wytracona co powoduje naruszenie struktury brudu oraz bardzo duże zmrożenie. Efekt końcowy to mikro wybuch a więc przejście suchego lodu z formy stałej w lotną i oderwanie brudu od powierzchni. Suchy lód w momencie przejścia z formy stałej w lotną zwiększa swoją objętość.

Czyszczenie suchym lodem jest preferowaną metodą stosowaną przez operatorów. Tradycyjne metody czyszczenia są uciążliwe i długotrwałe. Czyszczenie suchym lodem eliminuje potrzebę ręcznego skrobania i szorowania zanieczyszczonych obszarów. Inne metody wykorzystujące toksyczne materiały, takie jak środki chemiczne, mogą być szkodliwe zarówno dla pracownika, jak i otoczenia.

Czyszczenie suchym lodem jest nietoksyczne i eliminuje potrzebę stosowania chemicznych środków czyszczących a więc samo otoczenie wokół czyszczonych elementów zachowuje lepsze i zdrowsze parametry powietrza.